Bekes AlpRoll

Familjehemskonsulent och placeringsansvarig

Utbildning

Erfarenhet

Bekes har tidigare jobbat med ensamkommade barn och ungdomar, familjehemskonsulent, vid barn och ungdomspsykiatrin och vid HVB-hem med inriktning barn och ungdomar med psykisk ohälsa.