Välkommen till Primus Omsorg
Vår förstärkta familjehemsvård finns till barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma. Våra familjehem finns i Stockholms län, Uppsala och Mälardalen. Vi kombinerar en trygg vardagsmiljö i våra familjehem med ett konsekvent och strukturerat arbete mot målsättningen att barnet eller ungdomen ska kunna leva så självständigt som möjligt.


Våra familjehem har lång erfarenhet av att stödja och vägleda barn och ungdomar. Trygghet och stabilitet skapar en sund boendemiljö, vilket är grundläggande för individens sunda utveckling. Vid behov kan en förälder vara hemma på heltid och familjehemsföräldrarna genomgår kontinuerligt utbildning och får professionell handledning. Vi har socionomutbildade och erfarna familjehemskonsulenter som finns tillgängliga årets alla dagar – dygnet runt.